Bijenbaan

informatieborden over de flora en fauna van de Bijenbaan

Opdrachtgever: Cultuurscouts Schiedam - bewonersinitiatief
Jaar: 2013 - 2014
Uitingen: huisstijl, logo, illustraties, informatie borden
In samenwerking met:
Marcel Polak (foto's en  informatieve teksten)

De Bijenbaan is een lange braakliggende groenstrook die door Schiedam Noord loopt (ooit was deze groenstrook bestemd om een trambaan te worden). De bewoners hebben door middel van een bewonersinitiatief deze lege strook een groene invulling te geven. Dit hebben ze gedaan door bijenhotels te plaatsen, bloemen te zaaien en struiken te planten.

Wij hebben zeven informatieborden ontworpen over de flora en fauna op de Bijenbaan. Zo kun je tijdens een wandeling over deze groene strook meer te weten komen over de bijen en bloemen die je daar tegen komt.

We vinden het leuk om informatie over de natuur op een mooie en uitnodigende manier vorm te geven, zodat we een groot publiek bereiken. Deze opdracht sluit daar heel mooi bij aan.

06 44196232