CMK & Parels van Schiedam

Huisstijl & uitingen

Opdrachtgever: Stichting Mooi Werk en Kade40
Jaar: 2014
Uitingen: huisstijl, logo's, website, flyers, folders, posters, roll up banners

www.cmk.nl
www.parelsvanschiedam.nl

Cultuur Met Kwaliteit
Cultuur Met Kwaliteit is een landelijk programma dat cultuureducatie in het primair onderwijs helpt verbeteren. Vlaardingen en Schiedam werken samen aan een activiteitenplan om de cultuureducatie in beide gemeenten beter te verankeren in het basisonderwijs. Voor CMK Vlaardingen Schiedam hebben we de huisstijl ontworpen en verzorgen we hun grafische uitingen.

Parels van Schiedam
Eén van de initiatieven van CMK is een website waar vraag en aanbod tussen scholen en culturele aanbierders op het gebied van educatie (cultuur, natuur, milieu, etc.) elkaar kunnen vinden: Parels van Schiedam. Deze website, inclusief logo en huisstijl hebben wij ontworpen.

06 44196232